Malta Trading Sp. z o.o.

ul. Wolkowyska 32
PL - 61-132, Poznań
Poland

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Malta-Decor Sp. z o.o.

ul. Wołkowyska 32
PL - 61 132 Poznań
Poland

Kronospan Polska sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1
PL - 78-400 Szczecinek
Poland

Kronospan HPL Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Kronospan OSB sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland

Kronoflooring Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10
PL – 38-200 Jasło
Poland

Kronospan KO Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland


RPPK.01.02-00-18-0001/16-00

„Rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego,
jako strategicznego elementu umocnienia przewagi
technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy
Kronospan HPL”


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


CEL:

Opracowanie i wdrożenie nowych receptur i sposobów koopolikondensacji żywic fenolowo-formaldehydowych i melaminowo-formaldehydowych na bazie ekonomicznie uzasadnionych polioli, jako odnawialnych biokomponentów w miejsce dotychczasowych surowców kopalnianych z jednoczesną modyfikacją cech użytkowych termoutwardzalnych płyt kompozytowych produkowanych na ich bazie.

WYNIK:

• Wdrożono wykorzystanie ligniny i jej pochodnych jako substytut fenolu.
• Opracowano metody aktywacji ligniny jako składnik polikondensatu.
• Opracowano technologię produkcji polikondensatu w skali półtechnicznej płyt typu OSB1, OSB2 i OSB3.

CEL:

Opracowanie i wdrożenie nowych receptur i sposobów prowadzenia procesu kondensacji żywic fenolowo-formaldehydowych na bazie powszechnie dostępnych i ekonomicznie uzasadnionych polioli, biopolimerów lub związków chemicznych otrzymywanych na drodze syntez z surowców pochodzenia naturalnego w kierunku biodegradowalności bezwarstwowego kompozytowego materiału termoutwardzalnego.

WYNIK:

• Powstające w procesie polikondensacji odgazy i skropliny zawierające fenol nieprzereagowany, który jest neutralizowany w oczyszczalni bazującej na mikroflorze bakteryjnej.

CEL:

Opracowanie i wdrożenie zawansowanych technik pomiarowych dla określenia nowych normatywów oceny właściwości fizykochemicznych oraz cech użytkowych i warstwowych płyt kompaktowych, w sprzężeniu z systemem sterowania i pomiaru produkcyjnych procesów jednostkowych w celu osiągnięcia powtarzalności szarż produkcyjnych wytwarzanych produktów.

WYNIK:

• Opracowane metody badań HPLC odpadów z produkcji żywic, które dzięki określeniu zawartości wolnego fenolu i formaldehydu są wykorzystywane ponownie w procesie kondensacji.

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.