Malta Trading Sp. z o.o.

ul. Wolkowyska 32
PL - 61-132, Poznań
Poland

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Malta-Decor Sp. z o.o.

ul. Wołkowyska 32
PL - 61 132 Poznań
Poland

Kronospan Polska sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1
PL - 78-400 Szczecinek
Poland

Kronospan HPL Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Kronospan OSB sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland

Kronoflooring Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10
PL – 38-200 Jasło
Poland

Kronospan KO Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland


POIR.02.01.00-00-0053/16


POIR.02.01.00-00-0053/16


 Nazwa Beneficjenta: Kronospan Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Tytuł Projektu: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego jako strategicznego elementu dla umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy Kronospan Polska Sp. z o.o.
 Cele Projektu: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zaplanowanych prac B+R
 Planowane efekty: W stworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym Beneficjent będzie będzie realizować przede wszystkim przedsięwzięcia badawcze określone w przyjętej Agendzie Badawczej. Wypracowane rozwiązania technologiczne mają na celu umocnienie Spółki na pozycji lidera na rynku producentów płyt drewnopochodnych oraz wprowadzenie do procesu produkcji innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. 
 Planowane efekty: Innowacyjność produktowa będzie polegała przede wszystkim na:
   1. Uzyskaniu wyjątkowej powierzchni i higieniczności płyt drewnopochodnych
   2. Obniżeniu zawartości i emisji związków szkodliwych płyt
   3. Opracowaniu żywic o przełomowych wartościach adhezyjnych
   4. Stworzeniu ekologicznych farb i lakierów o niespotykanych właściwościach ekologicznych i fizykomechanicznych
   5. Stworzeniu technologii nanoszenia farb o zmniejszonej zawartości LZO.
   6. Uzyskaniu lepszych parametrów wytrzymałościowych produktów końcowych.
 Całkowita wartość projektu:  8 400 607,77 PLN
 Dofinansowanie projektu z UE:  1 689 203,15 PLN
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.