Malta Trading Sp. z o.o.

ul. Wolkowyska 32
PL - 61-132, Poznań
Poland

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Malta-Decor Sp. z o.o.

ul. Wołkowyska 32
PL - 61 132 Poznań
Poland

Kronospan Polska sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1
PL - 78-400 Szczecinek
Poland

Kronospan HPL Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Kronospan OSB sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland

Kronoflooring Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10
PL – 38-200 Jasło
Poland

Kronospan KO Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland


POIR.01.01.01-00-0084/21

 

1. WARTOŚĆ PROJEKTU    43 425 187,59 zł
2. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH    17 370 075,05 zł

 

 

Opracowanie wysokowydajnego ekosystemu do symultanicznej produkcji płyt laminowanych z jednolitym dekorem, o wysokiej dokładności wykonania i płyt laminowanych ze strukturą 3D i warstwą overlay, o wysokiej wytrzymałości

Celem projektu planowanego do realizacji przez Kronospan Polska Sp. z o.o. jest oprac. innowacji procesowej w postaci metodologii zastosowania wysokoefektywnego ekosystemu do jednoczesnej produkcji (i) innowacyjnych płyt laminowanych z jednolitym (uni)dekorem, o wysokiej dokładności wykonania oraz (ii) płyt laminowanych ze strukturą 3D i/lub (iii) warstwą overlay, o wysokiej wytrzymałości.

Na metodologię zastosowania ekosystemu składają się 2 zintegrowane ciągi technolog. wzbogacone o szereg rozwiązań konstrukcyjno-technolog., w tym m.in.:

  • • automatyzujących dotychczas mało efektywne, manualne operacje jednostkowe,
  • • podnoszących efektywność poszczególnych akcji procesowych,
  • • eliminujących błędy procesowe wpływające na defekty wyrobu końcowego,
  • • podnoszących dokładność kontroli jakości płyt o jednolitym dekorze,
  • • umożliwiających nakładanie dodatkowej warstwy overlay dla płyt o strukturze 3D (z papierem przeciwprężnym na dolnej powierzchni płyty).

Rezultat Projektu zostanie uzyskany dzięki realizacji prac B+R podzielonych na 1/ Etap Badań przemysłowych i 2/ Etapy Prac rozwojowych, przeprowadzonych w oparciu o zasoby kadrowe i techniczne oraz know-how posiadane przez Kronospan Polska Sp. z o.o.

Realizacja Projektu odpowie na zapotrzebowanie Spółki (m.in. w zakresie maksymalizacji wydajności i ekonomiki prowadzonej działalności) i odbiorców końcowych (m.in. w zakresie terminowego otrzymania wyrobów o podwyższonej jakości, w wolumenie odpowiadającym na bieżące zapotrzebowanie, zapakowanych w sposób dostosowany do indywidulanych potrzeb klienta).

Wdrożenie rezultatów Projektu odbędzie się przez wprowadzenie innowacji procesowej do własnej działalności gospodarczej Spółki i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych wyrobów. Czystość patentowa została zweryfikowana poprzez wykonanie badania stanu techniki przez Rzecznika Patentowego, a Spółka posiada prawa własności intelektualnej niezbędne do realizacji Projektu (licencja) i będzie posiadać prawa niezbędne do wdrożenia jego rezultatów.

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.