SIA Kronospan Riga

Daugavgrivas soseja 7B
LV - 1016 Riga
Latvia

Zrównoważony rozwój

Leading the way in eco-friendly manufacturing

Nasze

Zaangażowanie

 

Naszą filozofią jest prowadzenie, a nie podążanie

Zapewnienie odnawialnych i zrównoważonych zasobów

W Kronospan jesteśmy dumni z roli, jaką odgrywamy w zakresie ochrony środowiska w całym łańcuchu dostaw drewna. Produkując panele drewnopochodne z wykorzystaniem pozostałości z przemysłu tartacznego, pomagamy zapewnić, że drewno jest cenione jako ograniczony surowiec.

Wyznaczanie wysokich standardów środowiskowych przychodzi nam naturalnie. Jako lider w dziedzinie rozwoju technicznego, dążymy do uzyskania jak najwyższej wydajności z naszych materiałów wejściowych. Rezultatem jest opłacalna produkcja o najniższym możliwym wpływie na środowisko.

Wspólnie z naszymi dostawcami dążymy do osiągnięcia jak najmniejszego wpływu na środowisko.

 • Zapewniamy możliwie najmniejszy wpływ na środowisko w odniesieniu do gleby, wody i powietrza.
 • Promujemy maksymalizację recyklingu, a także przyspieszenie recyklingu odpadów drzewnych pochodzących od innych producentów.
 • Obchodzimy się, używamy, przechowujemy i utylizujemy chemikalia w bezpieczny, zdrowy i przyjazny dla środowiska sposób
 • Wykorzystujemy energię słoneczną, wiatrową oraz elektrociepłownie do wytwarzania zielonej energii elektrycznej
 • Nieustannie inwestujemy w nowy, bardziej wydajny sprzęt i maszyny - z doskonałymi technologiami dla lepszego środowiska.
 • Stosujemy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym - redukcja, recykling, ponowne użycie.
 • Zbieramy drewno w sposób odpowiedzialny, wspierany przez recykling i zrównoważoną gospodarkę leśną, aby produkować płyty o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Kronospan pracuje na rzecz bardziej zrównoważonego przemysłu paneli drewnopochodnych. Zapewniamy, że dostawcy nie wykorzystują drewna z parków narodowych, rezerwatów przyrody, dziewiczych lasów i innych obszarów chronionych.

Środowisko równa się odpowiedzialność

Po ponad 100 latach przetwarzania drewna jesteśmy ekspertami w jego efektywnym wykorzystaniu.

Koncentrujemy nasze wysiłki na dbałości o środowisko w różnych aspektach produkcji przemysłowej - wykorzystując alternatywne źródła energii, dążąc do gospodarki bezodpadowej zero-waste i wytwarzając produkty o ujemnej emisji dwutlenku węgla.

Do produkcji zaawansowanych technicznie produktów inżynieryjnych wykorzystujemy niskogatunkowe odpady drzewne, małe i ponadgabarytowe drewno okrągłe oraz drewno z recyklingu.

Przetwarzamy odpady procesowe do naszych produktów lub wykorzystujemy je do produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla energii do wykorzystania na miejscu. Gdy odpady nie mogą być wykorzystane w jednym z naszych procesów na miejscu, szukamy możliwości recyklingu we współpracy z innymi firmami.

Stale monitorujemy nasze zużycie wody i energii, aby zidentyfikować możliwości zmniejszenia zużycia, i zainwestowaliśmy znaczne środki w procesy, które generują energię z neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla paliwa drzewnego.

Jako pierwszy krok w kierunku odpowiedzialności za środowisko oczekujemy, że wszyscy będą minimalizować ilość odpadów. Chcemy ustanowić standard czystości w naszej branży i dążyć do wytwarzania jak najmniejszej ilości odpadów. Oczekujemy, że wszyscy (pracownicy, klienci, dostawcy, wykonawcy itp.) przyczynią się do osiągnięcia tego celu.

Zrównoważona produkcja

Natura jest naszym najcenniejszym zasobem

Zbieranie, recykling, ponowne wykorzystanie - dążenie do gospodarki bezodpadowej zero-waste

Produkcja paneli drewnopochodnych to świetny sposób na wprowadzenie i utrzymanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Oznacza to, że możemy przywrócić do produkcji materiał, który został już wykorzystany. Tworzymy środowisko technologiczne i biznesowe, które pozwala nam wprowadzić drewno z recyklingu do szerszego portfolio produktów. W procesie pozyskiwania drewna w naszej pracy ustaliliśmy jasne priorytety: 1. wybór - drewno z recyklingu; 2. wybór - pozostałości tartaczne; 3. wybór - drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

Proces produkcji obejmuje nowy system suszenia pasm drewna w naturalnej niskiej temperaturze i maksymalne wykorzystanie drewna pochodzącego z recyklingu, co znacznie zmniejsza emisję lotnych związków organicznych. Materiał z recyklingu jest oczyszczany, rafinowany, analizowany i sortowany. Reszta materiału jest wykorzystywana przez nasze zakłady kogeneracji biomasy i w pełni włączana do procesu produkcyjnego w fabryce. W ten sposób cały dostępny materiał jest efektywnie wykorzystywany. Dzięki nowo wybudowanym elektrociepłowniom nie tylko zaspokajamy własne potrzeby grzewcze, ale co ważniejsze, generujemy znaczną ilość energii elektrycznej. Tak więc oprócz dostarczania wysokiej jakości produktów, które w pełni nadają się do recyklingu, możemy również dostarczać energię elektryczną. Dzięki koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu, aby stworzyć produkt, który sam może być łatwo poddany recyklingowi, a także budujemy cały technologiczny "ekosystem", który przynosi korzyści naturze i społeczeństwu.

Urzeczywistnianie obiegu zamkniętego

Drewno jest odnawialne. Drewno nadaje się do ponownego wykorzystania. Drewno jest magazynem CO2.

Drewno jest naszym głównym materiałem źródłowym. Jego walory estetyczne i fizyczne są powszechnie znane i doceniane. Drewno jest również ważną częścią długiego i wydajnego procesu recyklingu i ponownego wykorzystania - dla produktów końcowych i zielonej energii. To sprawia, że jego cykl życia jest ujemny pod względem emisji CO2. Jeśli drewno będzie uprawiane i wykorzystywane w sposób zrównoważony, może być jednym z rozwiązań na naszej drodze do bardziej wydajnej i przyjaznej dla środowiska produkcji przemysłowej i gospodarki. Efektywne wykorzystanie i ponowne użycie drewna jest jednym z najważniejszych codziennych zadań, które wykonujemy w Kronospan. Drewno jako materiał konstrukcyjny ma kilka zalet w porównaniu z betonem i stalą:

 • drewno działa jako magazyn CO2 i ma ujemny ślad węglowy
 • drewno jest materiałem ekologicznym
 • drewno nadaje się do ponownego wykorzystania i promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • drewno łączy w sobie wytrzymałość i lekkość oraz posiada właściwości izolacyjne

Drewno jest najlepszym odnawialnym, zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska materiałem budowlanym

Doskonała technologia dla lepszego środowiska

Uwzględniamy wszystkie nasze dodatkowe procesy i czynności związane z działaniami środowiskowymi; alternatywne źródła energii, zastępowanie silników opartych na paliwach kopalnych silnikami elektrycznymi. Naszym celem jest zastąpienie paliw kopalnych energią elektryczną. Aby to osiągnąć, intensywnie zastępujemy wózki widłowe z silnikami wysokoprężnymi wózkami elektrycznymi.

Zastąpienie ciężarówek z silnikiem diesla wagonami kolejowymi jest również kluczowym elementem naszej strategii ograniczania śladu węglowego. Wymaga to ciągłego przeglądu i zmiany obecnego przepływu pracy i sieci logistycznej, którą obsługujemy. Stale inwestujemy w lepsze technologie i nieustannie poszukujemy nowych sposobów na optymalizację naszego procesu produkcyjnego. Dzięki temu nasze maszyny i obiekty są bardziej wydajne, zużywając mniej energii i zmniejszając ilość odpadów.

Wykorzystujemy energię słoneczną, wiatrową oraz elektrociepłownie do wytwarzania ekologicznej energii elektrycznej i stale inwestujemy w nowy, bardziej wydajny sprzęt i maszyny.

Jako lider sektora będziemy nadal inwestować w zrównoważony rozwój i obieg zamknięty.

Przyjazny dla ludzi i środowiska

Udokumentowane osiągnięcia

Kronospan ma długą historię bycia liderem w branży

People ECO Friendly - Proven track record

Jako rozwijająca się firma w dynamicznym środowisku, nasi ludzie są kluczem do naszego sukcesu

E1E05 Certificate

2020

Wprowadzenie standardu zgodności E05 zgodnie z normą EN 717-1.

TSCA Certificate

2019

Wprowadzenie standardu zgodności w zakresie bezpieczeństwa.

Extra Low Emission Certificate

2015

Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska, czego dowodem jest oznaczanie naszych niskoemisyjnych produktów emblematem motyla E-LE.

OSB Superfinish ECO Certificate

2009

Pierwsza płyta OSB, która otrzymała certyfikat Energieinstitut Vorarlberg jako produkt przyjazny dla środowiska ze względu na niską emisję lotnych związków organicznych i technologię produkcji bez formaldehydu.

VOC Emissions Certificate

2007

OSB ECO o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych (LZO).

E1 HCHO Certificate

1989

Pierwsza fabryka w Europie Środkowo-Wschodniej produkująca płyty wiórowe E1.

E0 Certificate

1988

Pierwszy garbnikowy MDF spełniający normę E0.

E1 NCHO Certificate

1985

100% produkcji zostało przekształcone w standardową jakość E1.

Wszystkie produkty Kronospan z płyt drewnopochodnych spełniają europejską normę bezpieczeństwa E1*, ograniczającą stosowanie niektórych lotnych związków organicznych. Aby móc ujednolicić i znormalizować procesy produkcyjne, Kronospan opracował również własny standard bezpieczeństwa i przyjazności dla środowiska pod etykietą motyla E-LE - wprowadzoną w 2015 roku.

W 2019 r. przyjęto również TSCA Title VI** w celu spełnienia wymagań rynku w USA. W 2020 r. firma wprowadziła płyty obejmujące normy produkcyjne zgodne z niemieckimi ograniczeniami bezpieczeństwa - standard E1E05 ustanowiony nową metodą referencyjną DIN EN 16516 i zatwierdzony przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Wyznacza ona nowe, wyższe standardy limitów bezpieczeństwa powlekanych i niepowlekanych materiałów drewnopochodnych w ramach ChemVerbV***.

* E1 jest standardem bezpieczeństwa uznawanym w Europie, sygnalizującym maksymalny poziom formaldehydu w każdym panelu drewnopochodnym.

** TSCA Title VI jest standardem bezpieczeństwa uznanym przez USA w rozporządzeniu dotyczącym emisji formaldehydu z kompozytowych produktów drzewnych.

*** Chemikalien-Verbotsverordnung dla materiałów drewnopochodnych.

sustainability reports

Our Sustainability Journey Unveiled

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.