Кроношпан България ЕООД

Северозападна промишлена зона
8000 Бургас
България

Кроношпан България ЕООД

Община Елин Пелин
Складова база Верила 1,
2129 Равно поле, София
България

Кроношпан България ЕООД

кв. Чолаковци, ул. Дълга Лъка
5008 Велико Търново
България

Kronospan’s principles

Wood, Perfected

Leading the way

As we say at Kronospan “Nothing is impossible”.

We strive to create mid to long-term value and continuous growth.

An organisation-wide benchmarking system helps us to achieve the necessary technical advances to maintain and improve our standards.

Kronospan_principles_820x500_crop_478b24840a

Хора

За разрастващ се бизнес в динамична среда, нашите кадри са ключът към успеха.

Всеки ден правим нещо по-добре от вчера. А затова е необходима отдаденост.

Кроношпан се развива благодарение на мотивирани хора с ум , сърце , воля и лоялност.

Вярваме, че с хиляди малки стъпки напред се постигат големи резултати, затова подкрепяме всяка самоинициатива. Чрез обучение на работното място създаваме култура, която насърчава хората всеки ден да се справят по-добре.

Това изисква всеотдайни хора, които едновременно разпознават проблема и го отчитат като възможност, действат и поправят грешките, водени от собствената си мотивация и идеи.

decentralization_820x500_crop_478b24840a

Децентрализация

Осигуряване на отлично качество и услуги

Бързи, адаптивни, ефективни

В Кроношпан сме близо до нашите служители, доставчици на услуги, клиенти, партньори и изпълнители.

Насърчаваме развитието на кадрите, особено на младите хора.

Ние поддържаме силни връзки в рамките на нашата децентрализирана организация. Централизирането на някои спомагателни дейности означава, че ръководните екипи на оперативните компании могат да се съсредоточат върху ежедневната дейност. Това подобрява качеството, услугите и води до резултати. 

simplicity_820x500_crop_478b24840a

Опростеност

Опростеността е ценност

Начин на живот

 • Минимум формалности
 • Намаляване на бюрокрацията
 • Намиране на лесни решения

Това насърчава отговорността, удовлетворението и предприемачеството.

enterpreneurship_820x500_crop_478b24840a

Предприемачество

Нашата движеща сила

Ние не само спазваме правилата, но и се ръководим от техните принципи.

Ум, сърце, воля и лоялност

 • Фокус върху резултатите
 • Близо до хората
 • Познаване на детайлите
 • Ум, сърце, воля
 • Лоялност

Нуждаем се от хора, чието поведение на работното място да е същото както у дома, да харчат парите на компанията и да се грижат за активите ѝ като за свои собствени. Само спазването на правилата не е достатъчно. Трябва да претегляме, поемаме и управляваме рискове, а това можем да направим по-ефективно, ако сме по-сплотени.

MoreDoe-850x520_820x500_crop_478b24840a

Повече приходи

Стараем се да генерираме повече приходи, като предоставяме на клиентите си изключителни услуги, като:

 • Надеждност
 • Гъвкавост
 • Бързина
low_cost_820x500_crop_478b24840a

Ниски разходи

Доставяме качествени продукти на достъпни цени

Стремим се към възможно най-ниска цена на крайния продукт. Като един от световните лидери в технологичното развитие в нашата индустрия, ние се стремим да получим възможно най-висока производителност от нашите изходни суровини. Спазваме определените стандарти за качество в пряк интерес за нашите клиенти, като доставяме продуктите си бързо и на достъпни цени. Нашата максима "без мазнини" ни позволява да намалим разходите още повече. 1000 малки стъпки водят до големи резултати.

За да поддържаме тази водеща позиция по отношение на разходите, ние се възползваме от взаимодействието и икономически ефективни технологии.

Доброто проектиране на заводите ни ни помага да увеличим ефективността и да минимизираме разходите, да намалим емисиите и да постигнем възможно най-ниския въглероден отпечатък върху околната среда.

Integration-850x520_820x500_crop_478b24840a

Вертикална интеграция

Ефективно производство, развитие на продукти и иновации

Вертикалната интеграция позволява на Кроношпан да бъде лидер едновременно в цените и в иновациите. Това означава, че можем постоянно и рентабилно да развиваме и усъвършенстваме плоскостите на дървесна основа и продуктите с добавена стойност .

Ние създаваме ценови предимства по време на целия производствен процес. Във веригата на стойността за нашите плоскости на дървесна основа интегрираме предварителните етапи като производство на смоли или декоративна хартия.

Това позволява ефективно производство, разработване на продукти и иновации.

asset_quality_820x500_crop_478b24840a

Качество на активите

Съвременни, ефикасни, високотехнологични

Кроношпан използва най-новото, най-съвременното и най-ефективното производствено оборудване.

Непрекъснато реинвестираме в най-съвременно оборудване, за да се възползваме изцяло от икономиите от мащаба. Основната ни цел е минимизиране на влаганите материали, повишаване на ефективността, подобряване на качеството, намаляване на разходите, постигане на възможно най-нисък отпечатък върху околната среда, въвеждане на нови продукти, създаване на средносрочна и дългосрочна стойност.

product mix_820x500_crop_478b24840a

Продуктов микс

Всичко, от което се нуждаете на едно място

Кроношпан предлага широка продуктова гама, бързи срокове за доставка и отлично обслужване.

Ползите за нашите клиенти са бързо снабдяване с необходимите им количества (без значени големи или малки), при най-ниски транспортни разходи, в местна валута и без езикови бариери, което им позволява по-високи маржове.

market_coverage_820x500_crop_478b24840a

Покритие на пазара

Растем заедно с нашите клиенти

В нашата индустрия, развитието на нови пазари дава на Кроношпан отлично покритие в международен план.

Ние внимателно избираме локациите, като се фокусираме върху възможностите за взаимно разразстване с нашите клиенти. В резултат на това, местоположенията на Кроношпан рядко се намират на повече от осем часа път с кола от партньорите ни.

Намирайки се близо до нашите клиенти, можем да предложим възможно най-доброто и същевременно бързо обслужване, надеждност и гъвкавост. Благодарение на пазарното покритие, продуктовия микс, иновациите и връзката с клиентите ние предоставяме първокласни услуги.

innovation_820x500_crop_478b24840a

Иновации

Научноизследователска и развойна дейност

Внедряването на иновации в Кроношпан започва с с умението ни да се вслушваме в нашите партньори. Креативните идеи на отделните екипи и хора се реализират успешно в действия за разработване на нови и подобрени бизнес процеси, продукти и услуги.

Иновациите са жизненоважни за производителността и ръста - подобряват ефективността, качеството, конкурентната ни позиция и пазарния дял.

safety_820x500_crop_478b24840a

Безопасност

SHE® [Безопасност, здраве, околна среда]

Определяне на стандартите

В Кроношпан ние поставяме високи стандарти, когато става въпрос за условия на труд, безопасност, здраве и околна среда.

Всяко производствено звено участва в процедурите на Кроношпан за управление на риска, които се занимават с безопасността, здравето и околната среда. Те също така следят нашите високи стандарти по отношение на личната защитна екипирочка на работниците, средствата за безопасност, санитарните помещения, питейната вода и медицинското обслужване.

intelectual_property_820x500_crop_478b24840a

Интелектуална собственост

Управление на иновациите

Всеки бизнес, който иска да оцелее и да се развива в съвременната икономика, трябва да управлява иновациите по-добре от своите конкуренти.

corporate_governance_820x500_crop_478b24840a

Корпоративно управление

Спазване на нашите стандарти

В Kronospan вярваме, че доброто управление означава да сме наясно с длъжността и отговорностите сикакто и със спазването на подходящи процедури.

Нашите дружества насърчават интересите на акционерите като следят действията на изпълнителните директори, планират приемствеността в управителните съвети и ръководството, и обмислят стратегията. Те следват правилата на Кроношпан за корпоративно управление.

Тези правила дават на нашите управленски екипи ясни насоки. Спазването на правилата обаче не е достатъчно - трябва да се ръководим от техните принципи.

За управление на риска, oдиторската функция на Кроношпан гарантира спазването на финансовите, техническите, екологичните и социалните стандарти.
Кроношпан работи и е сертифицирана по DIN EN ISO 9001/2008 [Система за управление на качеството]. 

compliance_820x500_crop_478b24840a

Съответствие

Code of Conduct
Кроношпан се основава на нашите ценности, бизнес визия и цели. Кодексът за поведение включва ясни стандарти, които трябва да бъдат спазвани от всички служители.

Кодекс за поведение на доставчика
Очакваме от нашите доставчици също да споделят нашите принципи за съответствие. Чрез Кодекса за поведение на доставчиците, нашите доставчици се задължават да спазват приложимите закони и регулации.

Нормативни разпоредби на Закона за защита на конкуренцията
Всеки служител на Кроношпан трябва да познава и спазва всички съответни разпоредби на Закона за защита на конкуренцията. Вътрешнофирменото ръководство по картелно право и редовното обучение помагат да се гарантира правилното поведение в съответствие със закона за свободна стопанска дейност.

Ръководство за борба с корупцията
Ние категорично се противопоставяме на всякакъв вид активно и пасивно вземане на подкупи. Правилата за управление на Кроношпан очертават ясни забрани, както и инструкции относно поднасянето на подаръци или покани.

Този уебсайт използва функционални "бисквитки" и анонимни технологии за проследяване, за да подпомогне навигацията и подобри маркетинговото ни обслужване. Моля, приемете или откажете съхраняването на функционални бисквитки като изберете една от опциите. За повече информация, моля прочетете нашата Политика за защита на личните данни.